MF logga

INTYG FÖR TÄVLANDE under 18 år

Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal. Den som är under 18 år och omyndig kan inte själv ingå avtal. Det krävs att förmyndaren, normalt föräldrarna, ger sitt samtycke till det avtal som den omyndige vill ingå för att det ska bli giltigt. Källa: Konsumentverket.

Skriv ut och fyll i dokumentet nedan och ta med på tävlingsdagen. Skall lämnas in för att du skall få ut din nummerlapp.

Ett intyg som gäller för alla race 2019

INTYG FÖR DIG SOM INTE FYLLT 15 ÅR PÅ TÄVLINGSDAGEN

En av vårdnadshavarna/vuxen skall följa med barnet under loppet som "en extra trygghet". Om vårdnadshavaren/vuxne vill deltaga och springa på samma villkor som barnet genom att ta hindren längs banan, skall startavgift erläggas.

OBS! Tidtagning med tävlingschip sker endast i tävlingsklasserna Elit, Qualifier och Race. Startavgiften är +100 kr jämfört med Run for Fun.

INTYG FÖR DIG SOM FYLLT 15 MEN INTE 18 ÅR PÅ TÄVLINGSDAGEN