MF logga

Tävlingsregler

Senast uppdaterad 2017-04-10 kl. 10:37


1. Tävlingsarrangör
1.1. Race Tour 2019 arrangeras av Military Fitness Sweden om inget annat anges(MILFIT Sweden AB).
 
2 Banan
2.1 Tävlingsbanan är markerad med snitslar, banderoller, staket och avspärrningsband.
2.2 Tävlingsdeltagare skall följa markerad bana.
2.3 Deltagare i startgrupperna Elite & Qualifier som ej tar samtliga hinder diskvalificeras. Den tävlande får fullfölja loppet. Medalj erhålls ej.        
2.4 Längs banan finns Medic Stations  som är bemannade med första hjälpen personal. 
2.5 Arrangören förbehåller sig rätten att ändra bansträckningen.
 
3 Deltagarens ansvar
3.1 Allt deltagande sker på egen risk varvid arrangören rekommenderar deltagare att teckna lämplig
       olycksfallsförsäkring och/eller hemförsäkring. Vi rekommnderar Folksams Startklar alt Startklar Plus.
3.2 Tävlande skall ha anlänt till tävlingsområdet senast 60 minuter innan start och till start- och
      uppvärmningszonen senast 20 minuter innan sin starttid.
3.3 Avspärrningsband längs tävlingsbanan får ej vidröras.
3.4 Tävlande som önskar bryta tävlingen skall meddela närmsta funktionär. Om den tävlande bär lånad tävlingsväst, skall den återlämnas i målfållan.
3.5 Alla tävlande har skyldighet att påkalla hjälp och bistå annan akut skadad eller sjuk deltagare efter bästa                     förmåga.
3.6 Tävlande skall följa anvisningar inom tävlingsområdet.
3.7 Tävlande skall slänga skräp och uträtta behov på anvisade platser, i annat fall kan diskvalificering ske.
3.8 Vid deltagande i Race Företag 5 personer avgör lagets tid på sista deltagaren i laget.
3.9 Vid tävling med krav på simkunnighet, skall den tävlande ha en färdighet att simma 200 meter.
3.10 Tävlande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om nyheter och förändringar via hemsidan och 
       på arrangörens officiella Facebook-sida, www.facebook.com/MilitaryFitnessSweden.
3.11 Tidtagningschip skall återlämnas på tävlingsdagen. I annat fall sker debitering med 500 kr.
3.12 Tävlande skall visa hänsyn och respekt för övriga medtävlande.
3.13 Genom anmälan till tävlingen samtycker  tävlingsdeltagarna till tävlingsreglerna.
3.14 Anmälan är bindande. Återbetalning görs ej vid sjukdom eller skada.
3.15 D
obbar som är korta som ex ICEBUGG är tillåtna. Långa spik som förekommer på en del race i USA är förbjudna                       pga. skaderisken.
 
4 Prisutdelning & medaljer
4.1 Sker till tävlingsklasserna (Elite, Qualifier & Race individuellt & Race Företag) för placeringarna 1, 2 och 3. Vi vill att dessa är närvarande vid prisutdelningen som sker i målområdet.
4.2 Priser som ej avhämtas under tävlingsdagen tillfaller tävlingsarrangören.
4.3 Om en deltagare i 
Elit, Qualifier eller Race diskvalificeras, får denne fortsätta utan chip (får status Run for Fun) och             erhåller medalj vid målgång.

5. Rankingpoäng för elitklasserna under OCR Golden Trophy
5.1 Poäng erhålls för placeringarna 1-18 i tävlingsklasserna herrar elit och damer elit. Samtliga race under OCR Golden Trophy 2019 är kvalificerande för jaktstarten under den avslutande tävlingen.

5.2 Placering/Rankingpoäng
1/25p
2/20p
3/18p
4/15p
5/14p
6/13p
7/12p
8/11p
9/10p
10/9p
11/8p
12/7p
13/6p
14/5p
15/4p
16/3p
17/2p
18/1p

6 Ändring av tävlingsreglerna
6.1 Arrangören förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna fram till tävlingsdagen. Tävlanden skall därför         hålla sig uppdaterade om tävlingsreglernas senaste uppdatering innan tävlingen.