MF logga

Tävlingsregler

Senast uppdaterad 2019-12-16 


1. Tävlingsarrangör
1.1. Race Tour 2020 arrangeras av Military Fitness Sweden om inget annat anges (MILFIT Sweden AB).
 
2 Banan
2.1 Tävlingsbanan är markerad med snitslar, banderoller, staket och avspärrningsband.
2.2 Tävlingsdeltagare skall följa markerad bana.
2.3 Längs banan finns Medic Stations  som är bemannade med första hjälpen personal. 
2.4 Arrangören förbehåller sig rätten att ändra bansträckningen.
 
3 Deltagarens ansvar
3.1 Allt deltagande sker på egen risk varvid arrangören rekommenderar deltagare att teckna lämplig
       olycksfallsförsäkring och/eller hemförsäkring. Folksams Motionsloppsförsäkring är exempel på en extra försäkring för dig som deltagare.
3.2 Tävlande skall ha anlänt till tävlingsområdet senast 60 minuter innan start och till start- och
      uppvärmningszonen senast 20 minuter innan sin starttid.
3.3 Tävlande som önskar bryta tävlingen skall meddela närmsta funktionär. Om den tävlande bär lånad          tävlingsväst skall den återlämnas i målfållan.
3.4 Alla tävlande har skyldighet att påkalla hjälp och bistå annan akut skadad eller sjuk deltagare efter bästa      förmåga.
3.5 Tävlande skall följa anvisningar inom tävlingsområdet.
3.6 Tävlande skall slänga skräp och uträtta behov på anvisade platser, i annat fall kan diskvalificering ske.
3.7 Vid tävling med krav på simkunnighet, skall den tävlande ha en färdighet att simma 200 meter.
3.8 Tävlande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om nyheter och förändringar via hemsidan och 
       på arrangörens officiella Facebook-sida, www.facebook.com/MilitaryFitnessSweden.
3.9 Tävlande skall visa hänsyn och respekt för övriga medtävlande.
3.10 Genom anmälan till tävlingen samtycker  tävlingsdeltagarna till tävlingsreglerna.
3.11 Anmälan är bindande. Återbetalning görs ej vid sjukdom eller skada.

 
4 Prisutdelning & medaljer
4.1 Sker till tävlingsklasserna (Elite, Qualifier & Endurance) för placeringarna 1, 2 och 3. Vi vill att dessa är närvarande vid prisutdelningen som sker i målområdet.
4.2 Priser som ej avhämtas under tävlingsdagen tillfaller tävlingsarrangören.


5 Ändring av tävlingsreglerna
5.1 Arrangören förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna fram till tävlingsdagen. Tävlanden skall därför         hålla sig uppdaterade om tävlingsreglernas senaste uppdatering innan tävlingen.